آیا جان مک آفی کلید مرد مرده را روی بلاکچین اتریوم قرار داده است؟

IMG_20210626_134922_554


پس از گزارش خودکشی کارآفرین فناوری جان مک آفی در سلول زندان اسپانیا ، برخی حدس زده اند که مک آفی کلید مرد مرده را طراحی کرده بود تا پس از مرگ او اطلاعات محرمانه دولت را فاش کند.
اندکی پس از گزارش مرگ مک آفی ، تصویری با حرف “Q” به حساب اینستاگرام مک آفی ارسال شد و سپس کل حساب کاربری و پست های او حذف شد.
حرف “Q” ظاهراً اشاره به گروه تئوری توطئه کیوانان (QAnon)  دارد. همین امر باعث شد تا برخی تصور کنند که مرگ مک آفی سیستمی را به راه انداخته است که اطلاعات محرمانه دولتی را منتشر کند.
کسانی که قادر به دسترسی به تصویر بودند ادعا کردند که این تصویر حاوی یک کلید آدرس اتریوم است البته این ادعا نادرست بود زیرا این آدرس با FBMD شروع شد که نشان می دهد مربوط به استاندارد فراداده های فیس بوک است.
اگرچه برخی اظهار داشته اند که فراداده ها دارای یک کلید زنجیره بلوکی در کد هگزادسیمال هستند ، اما به نظر نمی رسد هنگام تبدیل رشته از کد hex ، داده های معناداری در رشته وجود داشته باشد.

Related Posts

Leave a comment