اتریوم های سوزانده شده در 24 ساعت گذشته بیش از اتریوم های تولید شده می باشد.

IMG_20210905_130504_945

هنگامی که هاردفورک EIP-1559 ماه گذشته از طرف اتریوم انجام شد، قرار بود سرعت افزایش عرضه اتریوم را کاهش دهد. در 24 ساعت گذشته، عرضه اتریوم به هیچ وجه در حال افزایش نبوده بلکه رو کاهش نیز می باشد.
بیش از اتریوم های تولید شده در شبکه در 24 ساعت گذشته، از این رمزارز سوزانده شده است. به این معنی که امروز اتریوم کمتر از دیروز موجود است. کارشناسان حوزه ارزهای رمزنگاری شده معتقدند این اتفاق اولین بار برای این شبکه افتاده است.
و EIP-1559 یک تغییر کدگذاری پیشنهادی برای بلاک چین اتریوم بود که اجازه می داد اندازه بلوک ها گسترش یابد تا تراکنش های بیشتری از طریق شبکه ارسال شود.
بخشی از پیشنهاد این بود که برای هر معامله کارمزد پایه تعیین شود. به جای پرداخت کارمزد برای ماینرهایی که تراکنش های شبکه را تأیید می کنند، کارمزد پایه می سوزد.

Leave a comment