ارز Arbitrum همچنان بهترین مقصد برای جریان سرمایه از اتریوم است.

IMG_20230612_104853_730

در میان تحولات نظارتی، Arbitrum همچنان بر چشم انداز لایه-2 تسلط دارد. آربیتروم توانسته است سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد، زیرا تقاضا برای مجموعه های اتریوم افزایش یافته است.

 بر اساس داده‌های به اشتراک گذاشته شده توسط CoinShares، آربیتروم در میان پروتکل‌های دیگر و همچنین لایه 2، مقصد اصلی برای خروج سرمایه از اتریوم است. تا پایان ماه مه، این شبکه سرمایه ای به ارزش 4 میلیارد دلار جذب کرد.

 آمار نشان می‌دهد که Arbitrum نزدیک به Polygon است که دارای سرمایه به ارزش 3 میلیارد دلار است، پس از آن Optimism با 983 میلیون دلار و dYdX با 342 میلیون دلار قرار دارند.

 در ماه های اخیر، آربیتروم موفق شده است پروتکل های رقیب خود را تحت الشعاع قرار دهد. یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها، راه‌اندازی موردانتظار توکن حاکمیت بومی آن، ARB بود که بر اساس فعالیت‌هایشان در Arbitrum بین مدت زمان مشخص، برای کاربران اولیه پلت‌فرم پخش شد.

 در روزهای منتهی به این رویداد، تراکنش روزانه در سیستم مقیاس بندی لایه 2 اتریوم به بالای 2.7 میلیون افزایش یافت. با از بین رفتن هیاهو، تعداد تراکنش ها نزدیک به 724 هزار کاهش یافت، اما همچنان بیش از 124 درصد بیشتر از ارقام ثبت شده در ابتدای سال بود.

 مجموع آدرس‌ها در طول زمان در Arbitrum در این هفته از هفت میلیون نفر گذشت در حالی که آدرس رقیب آن، Optimism، کمی بیش از سه میلیون بود.

 آربیتروم اخیراً ارسال تراکنش‌ها به شبکه اصلی را برای تقریباً دو ساعت متوقف کرده است زیرا یک اشکال نرم‌افزاری روی ترتیب‌دهنده جمع‌آوری خوش‌بینانه تأثیر می‌گذارد. رهبران جامعه بنیاد می‌گویند این اشکال نرم‌افزاری «استرس شبکه‌ای را ایجاد کرد که ناشی از حجم زیاد تراکنش‌هایی بود که در زنجیره پست نشده بودند».  

Related Posts

Leave a comment