استفاده از شبکه Cardano با هدف تقویت ربات انسان‌نمای پرستار.

IMG_20210927_162014_297

بلاکچین کاردانو برای تقویب ماژول‌های هوش مصنوعی (AI) ربات انسان نمای پرستار با نام Grace انتخاب شده است.

 این ربات که توسط دو شرکت Awakening Health و SingularityNET ساخته شده با هدف نگهداری از سالمندان به ویژه پس از افزایش تقاضا با همه‌گیری ویروس کرونا عرضه شده است.
 ادغام شبکه کاردانو با این پروژه باعث بهبود عملکرد ربات و تسریع زمان پردازش اطلاعات بیولوژیکی می‌شود. علاوه بر این، به محافظت از رکوردهای پزشکی کاربران و تامین امنیت آن‌ها کمک می‌کند

Related Posts

Leave a comment