الگوی انبرک (tweezer) چیست؟

IMG_20211015_201848_425

الگوی انبرک (tweeze top) از الگوهای بازگشتی است که (حداقل) از دو کندل مخالف هم و در انتهای روندهای صعودی و نزولی شکل می‌­گیرد و باعث تغییر روند می‌شود.

انواع الگوی انبرک:

  • انبرک سقف (Tweezer Top):  این الگو در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. باعث تغییر روند می‌شود. کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است. حداکثر قیمت‌های هر دو کندل تقریباً با یکدیگر برابر است.

  • انبرک کف (Tweezer Bottom): در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. باعث تغییر روند می‌شود. کندل اول قرمز و کندل دوم سبز است. حداقل قیمت‌های هر دو کندل تقریباً با یکدیگر برابر است.

اگر حداکثر قیمت­‌های دو کندل یا حداقل قیمت­‌های دو کندل اختلاف قیمت ناچیزی باهم داشتند، می‌توان از آن اختلاف قیمت چشم­ پوشی کرد و آن­ها را نیز به عنوان الگوهای انبرک سقف و کف پذیرفت.

توجه: در الگوی انبرک­‌های سقف و کف نیازی نیست کندل اول و دوم دقیقاً پشت سرهم بیایند. گاهی ممکن است کندل اول و دوم چندین کندل باهم فاصله داشته باشند. که در این مورد مواقع­، الگوهای انبرک با الگوهای کلاسیک سقف و کف دوقولو همراه می‌شوند.

انبرک­‌ها می‌توانند در قالب الگوهای دیگر نیز ظاهر شوند. مانند الگوهای ستاره صبحگاهی و عصرگاهی، نفوذی، چکش، مرد دارآویز و… وجود این الگوها همان تأیید الگوهای انبرک هستند.

نکات مربوط به الگوی انبرک:

  • در این الگو کوتاه یا بلند بودن بدنه کندل­‌ها اهمیتی ندارد.

  • انبرک­‌های کف و سقف می‌توانند هم رنگ نیز باشند اما اگر مخالف هم باشند بهتر و اعتبار الگو بیشتر است.

  • در حالت ایده ­آل انبرک­‌های سقف و کف، به ترتیب حداکثر قیمت و حداقل قیمت کندل اول و دوم دقیقاً باهم برابر هستند.

  • انبرک­‌ها می­ توانند هر نوع کندلی را شامل شوند.

  • همان­ گونه که الگوهای دیگر تأییدی برای الگوی انبرک هستند، الگوی انبرک نیز تأییدی بر سایر الگوها است.

  • حداقل قیمت در انبرک کف به عنوان حمایت نیز شناخته می‌شود. همچنین حداکثر قیمت در انبرک سقف به عنوان مقاومت شناخته می‌شود.

  • انبرک­‌ها ممکن است در حمایت­‌ها یا مقاومت­‌های فیبوناچی شکل گرفته باشند.

  • حدضرر در الگوی انبرک کف برابر با حداقل قیمت و در انبرک سقف برابر با حداکثر قیمت است. با فعال شدن حدضرر الگو فاقد اعتبار است.

Leave a comment