الگوی ستاره صبحگاهی (morning star) و ستاره شامگاهی (evening star) چیست؟)

Evening-star-and-Morning-star

الگوی ستاره صبحگاهی (morningstar)

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی صعودی بازگشتی است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند از نزولی به صعودی می‌­شود.
این الگو (حداقل) از سه کندل تشکیل گردیده کندل اول کندلی نزولی با بدنه بزرگ که نشان ­دهنده ادامه ­دار بودن روند قبل است، کندل دوم کندلی با بدنه کوچکتر که نشان­ دهنده بلاتکلیفی و برابری قدرت خریداران و فروشندگان است و کندل سوم، کندلی سبز با بدنه بزرگ که نشان­ دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.
توجه داشته باشید که کندل سوم حداقل باید به 50 درصد بدنه کندل اول نفوذ کند (از شروط اصلی الگو).

نحوه تشکیل ستاره صبحگاهی:

روز اول: قدرت فروشندگان به دلیل روند نزولی­ ایی که قیمت در آن قرار دارد، از قدرت خریداران بیشتر بوده و کندلی نزولی با بدنه نسبتاً بزرگی شکل می‌گیرد.

روز دوم: با رسیدن روند نزولی به حمایت یا منطقه اشباع فروش از قدرت فروشندگان کم شده و قدرت خریداران افزایش پیدا می‌­کند و برابری عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد در نتیجه کندلی با بدنه کوچک (عموماً دوجی ) که نشان از دودلی معامله­ گران دارد شکل می‌گیرد.

روز سوم: اخبار مثبت درباره ارز باعث افزایش چشمگیر قدرت خریداران نسب به فروشندگان می‌شود در نتیجه کندلی صعودی تشکیل می‌شود. گاهاً قدرت بالای خریداران باعث ایجاد گپ بین کندل دیروز و امروز می‌شود که در افزایش قدرت الگوی ستاره صبحگاهی تأثیر مثبتی دارد.

نکات مربوط به الگوی ستاره صبحگاهی:

 • رنگ کندل دوم اهمیتی ندارد.

 • حجم معاملات در کندل اول کم و در کندل سوم زیاد است.

 • شکل گرفتن این الگو در حمایت باعث افزایش قدرت الگو می‌شود.

 • اگر بین بدنه کندل دوم با بدنه کندل اول و سوم گپ باشد اعتبار الگو بیشتر است و هر چقدر این گپ بیشتر باشد این اعتبار تشدید می‌شود.

 • هر چقدر بدنه کندل اول و سوم بزرگ تر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

 • به دو صورت می‌­توان برای الگوی ستاره صبحگاهی حدضرر تعیین کرد:

  • حداقل قیمت در کندل دوم.

  • قیمت وسط بدنه کندل سوم.

 • اگر قیمت بسته شدن کندلی که بعد از الگوی ستاره صبحگاهی می‌آید پایین تر از میانه ی بدنه کندل سوم باشد، الگو فاقد اعتبار است.

 • کندل تأیید در الگوی ستاره صبحگاهی کندلی سبز است که قیمت بسته شدن آن بالاتر از بدنه کندل سوم قرار دارد.

 • گاهی ممکن است الگوی ستاره صبحگاهی از چهار کندل (یا حتی بیشتر) تشکیل شده باشد به این صورت که بین کندل بزرگ نزولی و کندل بزرگ صعودی دو کندل با بدنه­‌های کوچک قرار گرفته باشد.

الگوی ستاره شامگاهی (evening star)

در مقابل الگوی ستاره صبحگاهی، الگوی ستاره شامگاهی قرار دارد. این الگو که از الگوهای بازگشتی است، در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند از صعودی به نزولی می‌گردد.
الگوی ستاره شامگاهی (حداقل) از سه کندل تشکیل می‌­شود: کندل اول، کندلی صعودی با بدنه ای بزرگ که هم جهت با روند قبل است کندل دوم، کندلی با بدنه ای کوچک که نشان از بلاتکلیفی معامله گران است و در نهایت کندل سوم کندلی نزولی با بدنه ­ای بزرگ که شروع­ کننده روند نزولی در آینده است.
کندل سوم حداقل باید به 50 درصد بدنه کندل اول نفوذ کند (از شروط اصلی الگو).

نحوه شکل ­گیری ستاره شامگاهی:

روز اول: قدرت خریداران به دلیل روند صعودی ایی که ارز در آن قرار دارد، از قدرت فروشندگان بیشتر بوده و کندلی صعودی با بدنه نسبتاً بزرگی شکل می‌گیرد.

روز دوم: با رسیدن روند نزولی به مقاومت یا منطقه اشباع خرید از قدرت خریداران کم شده و قدرت فروشندگان افزایش پیدا می‌کند و برابری عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد در نتیجه کندلی با بدنه کوچک (عموماً دوجی ) که نشان از دودلی معامله ­گران دارد شکل می‌گیرد.

روز سوم: اخبار منفی درباره سهم باعث افزایش چشمگیر قدرت فروشندگان نسب به خریداران می‌­شود در نتیجه کندلی نزولی با بدنه نسبتاً بزرگ تشکیل می‌شود. گاهاً قدرت بالای فروشندگان باعث ایجاد گپ بین کندل دوم و سوم می‌شود که در افزایش قدرت الگوی ستاره شامگاهی تأثیر مثبتی دارد.

نکات مربوط به الگوی ستاره شامگاهی:

 • رنگ کندل دوم اهمیتی ندارد.

 • حجم معاملات در کندل اول کم و در کندل سوم زیاد است.

 • شکل گرفتن این الگو در مقاومت باعث افزایش قدرت الگو می‌شود.

 • اگر بین بدنه کندل دوم با بدنه کندل اول و سوم گپ باشد اعتبار الگو بیشتر است و هر چقدر این گپ بیشتر باشد این اعتبار تشدید می‌شود.

 • اگه کندل دوم یک دوجی باشد به آن الگوی ستاره شام گاهی دوجی گفته می‌شود.

 • هر چقدر بدنه کندل اول و سوم بزرگ تر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

 • اگر قیمت بسته شدن کندلی که بعد از الگوی ستاره شامگاهی می‌آید بالاتر از میانه ی بدنه کندل سوم باشد، الگو فاقد اعتبار است.

 • کندل تأیید در این الگو کندلی قرمز (یا سیاه) است که قیمت بسته شدن آن پایین ­تر از بدنه کندل سوم قرار دارد.

 • گاهی ممکن است الگوی ستاره شامگاهی از چهار کندل (یا حتی بیشتر) تشکیل شده باشد به این صورت که بین کندل بزرگ صعودی و کندل بزرگ نزولی دو کندل با بدنه‌های کوچک قرار گرفته باشد.

توجه: وجود گپ بین بدنه کندل دوم با بدنه دو کندل دیگر را از شروط اصلی الگوی ستاره عصرگاهی نیست و بدنه کندل دوم می‌تواند با بدنه کندل‌های اول و سوم اشتراک قیمتی داشته باشد.

Leave a comment