الگوی مارابوزو (MARUBOZO ) در تحلیل تکنیکال چیست؟

InShot_۲۰۲۱۰۷۲۹_۱۸۰۹۵۷۳۱۰

الگوی مارابوزو یک کندل قدرتمند با بدنه بلند و کشیده است. این الگو یا اصلا شاخ و دم ندارد یا اگر داشته باشد اندازه آنها بسیار کوچک و قابل اغماض خواهد بود.

الگوی مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده است و از آن برای پیش بینی »ادامه دار بودن« روندجاری استفاده میکنیم.

مارابوزو کلمه ای ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “سر تراشیده شده” است.

دو نوع مارابوزو وجود دارد:

مارابوزو سبز (صعودی) 

مارابوزو قرمز (نزولی)

الگوی مارابوزوی صعودی دارای رنگ بدنه سبز میباشد. مشاهده مارابوزوی صعودی درمیانه یک روندصعودی نشان دهنده میزان قدرت بالای روندصعودی بوده و فزونی قدرت خریداران را درمقابل فروشندگان نشان میدهد. هروقت یک الگوی مارابوزو را در میانه یک روندصعودی مشاهده کنیم میتوانیم احتمال بدهیم که روندصعودی جاری کماکان برای کندلهای بعدی نیز ادامه پیدا کند.

 همچنین در مارابوزوی قرمز قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر بوده و کنترل قیمت را از ابتدا تا انتهای بازار در دست دارند.

پیش­ بینی روند آینده پس از تشکیل الگوی مارابوزو:

  • اگر در انتهای یک روند نزولی مارابوزوی سبز شکل بگیرد احتمال تغییر روند وجود دارد (وجود حمایت در این نقطه، احتمال تغییر روند را تشدید می‌کند).

  • اگر در روند صعودی مارابوزوی سبز شکل بگیرد می‌توان انتظار ادامه روند و صعود قیمت را داشت.

  • اگر در انتهای یک روند صعودی مارابوزوی قرمز شکل بگیرد احتمال تغییر روند وجود دارد (وجود مقاومت در این نقطه، احتمال تغییر روند را تشدید می‌کند).

  • اگر در روند نزولی مارابوزوی قرمز شکل بگیرد می‌توان انتظار ادامه روند و نزول قیمت را داشت.

انواع کندل مارابوزو:

  • مارابوزوی سبز کامل: مارابوزویی که فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) باشد. در این نوع مارابوزو قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال افزایش است.

  • مارابوزوی قرمز کامل: مارابوزویی که فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) باشد. در این نوع مارابوزو قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال کاهش است.

  • مارابوزوی باز سبز: کندل سبزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.

  • مارابوزوی باز قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.

  • مارابوزوی بسته سبز: مارابوزوی سبزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.

  • مارابوزوی بسته قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.

توجه داشته باشید در الگوهای “مارابوزوی باز سبز”، “مارابوزوی باز قرمز”، “مارابوزوی بسته سبز” و “مارابوزوی بسته قرمز” سایه نباید از بدنه کندل بزرگتر باشد.
در مارابوزوی کامل بدون سایه، حداقل قیمت و حداکثر قیمت همان قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است.

 

اگر یک کندل مارابوزو دیدیم در کجا خرید کنیم؟

هنگام مشاهده الگوی مارابوزو نیز نباید بلافاصله به بازار وارد بشویم بلکه باید صبر کنیم تا ابتدا قیمت در کندل بعدی از سقف مارابوزو بالاتر برود. بنابراین اگر در یک مارابوزو صعودی، قیمت در کندل بعدی از سقف مارابوزو بالاتر رفت می‌توانید وارد بازار شوید. اگر یک کندل مارابوزو قدرتمند باشد هیچگاه کندل بعدی به قسمت میانی کندل مارابوزو نمی‌رسد. بنابراین حد ضرر را می‌توان در قسمت میانی کندل قرار داد. در مارابوزو نزولی نیز اگر قیمت در کندل بعدی از کف مارابوزو پایین‌تر رفت باید از بازار خارج شوید.

Leave a comment