بر اساس گزارش ها قرقیزستان مقرراتی را برای مبادلات رمزنگاری وضع کرده است.

IMG_20210828_115841_112

هدف چارچوب نظارتی جدید ایجاد وضعیت قانونی برای مبادلات ارزهای رمزپایه در قرقیزستان است.
دولت قرقیزستان با معرفی یک چارچوب نظارتی ملی برای پلتفرم های معاملات رمزنگاری ، در حال اتخاذ ارز رمزنگاری شده است.
به گزارش خبرگزاری محلی 24.kg در روز چهارشنبه، سرویس دولتی قرقیزستان برای تنظیم و نظارت بر بازارهای مالی (Gosfinnadzor)، پیش نویسی را برای تنظیم صرافی های رمزارزی تهیه کرده است.
طبق این پیش نویس جدید، مقررات پیشنهادی ایجاد وضعیت حقوقی برای صرافی های رمزارزی در قرقیزستان، عملکردها، مسئولیت ها و الزامات مربوط به انطباق از جمله ثبت نام لازم در ثبت دولتی، یکپارچه شده اند. این قوانین از ارائه دهندگان خدمات صرافی های رمزارزی می خواهد تا اقدامات لازم برای مقابله با فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز تضمین کنند.

Leave a comment