ترتیب پلکانی صعودی و نزولی چیست؟

step-by-step-arrangement-candle-1

یکی از ساده ترین روش ها برای تشخیص جهت روند توجه به ترتیب پلکانی کندل هاست این نظم به ویژه در تایم فریم های بالاتر با سهولت بیشتری قابل مشاهده است.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال دو نوع ترتیب پلکانی وجود دارد :

ترتیب پلکانی صعودی و ترتیب پلکانی نزولی .

ترتیب پلکان صعودی :

هرگاه که کف کندل بعدی بالاتر از کف کندل قبلی قرار گیرد و این روند تکرار شود ؛ شاهد ایجاد الگوی پلکان صعودی خواهیم بود .

در ترتیب پلکانی صعودی هر کندل به اندازه یک پله بالاتر یا مساوی کف کندل قبل قرار بگیرد به عبارت دیگر هیچ کندلی سقف کندل قبلی را به سمت پایین نشکند.

ترتیب پلکان نزولی :

هرگاه که سقف کندل بعدی پایین تر از سقف کندل قبلی قرار گیرد و این روند تکرار شود ؛ شاهد ایجاد الگوی پلکان نزولی خواهیم بود .

در ترتیب پلکانی نزولی  سقف هر کندل به اندازه یک پله پایین‌تر یا مساوی کندل قبل قرار می گیرد.به عبارت دیگر هیچ کندلی سقف کندل قبل را به سمت بالا نمی شکند.

نقض شدن روند پلکان صعودی و نزولی :

هرگاه که در روند صعودی کف کندل بعدی در زیر سقف کندل بعدی قرار گیرد الگوی پلکانی صعودی نقض خواهد شد .

هرگاه که در روند نزولی سقف کندل بعدی در بالای کف کندل بعدی قرار گیرد الگوی پلکانی نزولی نقض خواهد شد .

کاربرد الگوی پلکانی :

از این روند می توانیم برای خروج از پوزیشن استفاده کنیم به این صورت که هرگاه این روند نقض شد اقدام به فروش کنیم.

همچنین می توانیم در ابتدای این روند اقدام به خرید کنیم و تا زمانی که این روند نقض نشده است پوزیشن خود را نگه داریم و آن را نفروشیم و به محض نقض شدن این روند ارز خود را به فروش برسانیم .

Leave a comment