تلاش جو بایدن برای افزایش مالیات و تاثیر آن بر بازار کریپتو

IMG_20210918_124149_843

رئیس جمهور بایدن با توجه به برنامه اقتصادی خود در فکر افزایش مالیات بر پردرآمدترین افراد در آمریکا است. بایدن پیشنهاد افزایش مالیات برای افزایش بودجه واشنگتن را داده است.
در صورت تصویب، برنامه مالیاتی بایدن بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تا 5.5 درصد افزایش می‌دهد. این امر نرخ مالیات بر درآمد فرد را تا 2.6 درصد دیگر افزایش می دهد.
افزایش مالیات همچنین 3 درصد برای افراد با درآمد بالای 5 میلیون دلار و همچنین مالیات بر سود سرمایه 25 درصدی را تعیین کرده است.
رمزارزها هنوز دارای نوعی محدودیت قانونی و نظارتی است، چراکه فناوری و نحوه تطبیق آن با اقتصاد بسیار جدید است و هنوز یک پیشرفت جدید است. 
بنابراین افزایش مالیات بر بزرگ‌ترین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و حتی سرمایه گذاران خرد هم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
همچنین سرمایه گذارانی که ارز دیجیتال را با سود کمتر از 12 ماه خرید و فروش می‌کنند، باید درآمد خود را به عنوان درآمد شخصی معمولی گزارش کرده و نرخ مالیات خود را پرداخت کنند.

Related Posts

Leave a comment