ریپل، مونته نگرو قراردادی را برای پروژه ارز دیجیتال ملی نامشخص امضا کردند.

IMG_20230411_123404_198

این معامله که در ماه ژانویه انجام شد، می تواند یک ارز دیجیتال ملی برای کشوری ایجاد کند که اکنون از یورو استفاده می کند.بانک مرکزی مونته نگرو در 11 آوریل اعلام کرد که توافق نامه ای را با ریپل برای توسعه استراتژی و برنامه آزمایشی برای ارز دیجیتال مونته نگرو در قالب ارز دیجیتال بانک مرکزی یا استیبل کوین امضا کرده است. این کشور از زمانی که در سال 2002 معرفی شد، علیرغم اینکه بخشی از منطقه یورو نیست، از یورو به عنوان واحد پول خود استفاده کرده است.جیمز والیس، معاون بانک مرکزی و CBDC های RippleX گفت: «جزئیات بیشتر در اواخر سال فاش خواهد شد.

  این پروژه چندین مرحله را طی خواهد کرد، از جمله شناسایی کاربرد عملی یک ارز دیجیتال یا استیبل کوین ملی. والیس اشاره کرد که یک مرحله sandbox برنامه ریزی شده است تا ارز دیجیتال آینده را تحت شرایط کنترل شده در گردش قرار دهد. ما از نزدیک با بانک مرکزی برای تعیین موارد استفاده، عوامل کلیدی موفقیت و جدول زمانی کار خواهیم کرد.» وی افزود: این پروژه در ماه جاری آغاز می شود.

Related Posts

Leave a comment