ریپل در مقابل کمیسون بورس و اراق بهادار آمریکا در دادگاه پیروز شد‼️

IMG_20210717_003440_301

قاضی دادگاه سارا نتبورن (Sarah Netburn) طی دادرسی اخیر دستور برکناری ویلیام هینمن (Williman Hinman) ، مدیر اسبق بخش امور مالی کمیسون بورس و اوراق بهادار آمریکا را صادر کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به این نتیجه رسیده که تایید شهادت و اظهارات هینمن سابقه خطرناکی برجای میگذارد و ممکن است بعد از این وکلا از قبول شغل های دولتی و خدمات عمومی امتنا کنند.
با این حال ، نتبورن تاکید کرد این یک پرونده عادی نیست و افزود علاقه گسترده مردم نسبت به حل و فصل آن وجود دارد.
او ادعا میکند قرار نیست این حکم برکناری (هینمن) بر بخش های دیگر تاثیر بگذارد.
در حالی که هینمن قرار است طبق برنامه زمان بندی شده در تاریخ 19 ژوئیه (28 تیر) برکنار شود ، قاضی دریافت شهادت های وی را به تعویق انداخت تا طرفین بتوانند در جهت بهبود اظهارتشان بیشتر تلاش کنند.
احتمال زیادی وجود دارد که از هینمن خواسته شود تا تصدیق کند سخنرانی که در مورد امنیت اتریوم در سال 2018 (1397) انجام داده بود رسمی بوده است یا خیر.

Related Posts

Leave a comment