شل (Shell) بعنوان اولین پاراچین به شبکه پولکادات اضافه خواهد شد.

IMG_20211107_120547_987

اکوسیستم پولکادات با اولین پاراچینی که به شبکه آن اضافه شد به گسترش خود ادامه می‌دهد. شل پس از رای‌گیری اکنون به عنوان پاراچین پولکادات ثبت شده است.
 این می‌تواند آغازی باشد برای استفاده از شبکه پولکادات توسط شرکت‌های سراسر جهان.این یک نقطه عطف بسیار مهم برای پولکادات است زیرا نشان می‌دهد که این شبکه توسط شرکت‌های سراسر جهان پذیرفته شده است.پولکادات یکی از بزرگترین شبکه‌های بلاک‌چین در بازار است. به گزارش CoinGecko، DOT، ارز مجازی بومی پلتفرم پولکادات در ساعات اخیر به قیمت 51.22 دلار رسیده است.
 با این حال، تنها در هفته گذشته بیش از 16 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این رشد یکی از بزرگترین افزایش قیمت‌ها در بین 20 ارز برتر بود.

Related Posts

Leave a comment