شناسایی روندها (صعودی up trend-نزولی down trend-خنثی sideway)  با بررسی قله ها(swing high) و دره ها (swing low)

1

توی این مرحله باید روند کلی حرکت قیمت رو شناسایی کنیم. به طور کلی 3 نوع روند داریم که بسته به نوع تشکیل و قرارگیری قله ها و دره های قیمتی شامل روند صعودی، نزولی و خنثی میشه.

اول بریم سراغ تعریف قله ها و دره ها و نحوه شناسایی اونها در چارت:

بطور کلی هر وقت کندلی وجود داشته باشه که بالاترین نقطه اش از بالاترین نقطه دو کندل قبل و دو کندل بعد از خودش بالاتر باشه اونوقت میگیم که قله (swing high) تشکیل شده و بالعکس کندلی که پایینترین نقطه اش از پاینترین نقطه دو کندل قبل و بعدش پایینتر باشه، دره (swing low) تشکیل میشه. در شکل زیر بوضوح میتونیم نحوه تشکیل قله  و دره رو ببینیم.

حالا که نحوه تشکیل دره ها و قله هارو متوجه شدیم میریم سراغ شناسایی روندها در چارت تایم فریم معاملاتی.

زمانی که در چارت قله ها و دره هایی که تشکیل میشن بالاتر از قله ها و دره های قبلی باشن یعنی قیمت در یک  روند صعودی (up trend) قرار گرفته.

نکته مهم: در یک روند صعودی توجه ما بیشتر روی دره هاست تا قله ها چرا که هروقت دره ای تشکیل شد که پایینتر از دره قبلی بود اونوقت دیگ قیمت از روند صعودی خارج شده! پس هیچ وقت نباید دره ای پایینتر از دره قبلی در چارت ایجاد بشه و در صورت وقوع چنین اتفاقی یعنی روند صعودی به اتمام رسیده!

حالا در نقطه مقابل حالت قبلی، زمانی که در چارت قله ها و دره هایی که تشکیل میشن  پایینتر از از قله ها و دره های قبلی باشن یعنی قیمت در یک  روند نزولی (Down trend) قرار گرفته.

نکته مهم: در یک روند نزولی توجه ما بیشتر روی قله هاست تا دره ها چرا که هروقت قله ای تشکیل شد که بالاتر از قله قبلی بود اونوقت دیگ قیمت از روند نزولی خارج شده! پس هیچ وقت نباید قله ای بالاتر از قله قبلی در چارت ایجاد بشه و در صورت وقوع چنین اتفاقی یعنی روند نزولی به اتمام رسیده!

حالا اگر در چارت نه روند صعودی شناسایی کردیم و نه روند نزولی یعنی در یک روند خنثی یا سایدوی (Sideway) قرار داریم.

یکبار دیگه هر 3 روند گفته شده رو در شکل های زیر میبینیم.

Related Posts

Leave a comment