شیبااینو اولین مرحله از «DOGGY DAO» را برای توانمندسازی دارندگان SHIB رونمایی کرد.

IMG_20220101_104914_109

توسعه دهندگان رمزارز شیبااینو SHIB از اولین مرحله سازمان غیرمتمرکز خودمختار (DAO) برای توانمندسازی دارندگان توکن SHIB پرده برداری کردند.

یک گام دیگر به سوی یک فرآیند جامعه کاملاً غیرمتمرکز و این رای‌ها همچنین به ارائه پروژه‌ها در استخرهای ShibaSwap کمک می‌کنند.

این یک ابزار قدرتمند خواهد بود زیرا کاربران به طور کامل در مورد استخرهای نقدینگی پاداش ،  تصمیم خواهند گرفت و مدیران این رمزارز ، دیگر  نمیتوانند در استخر ها و امورات دیگر دیت ببرند ، و مسئولیت بر دوش جامعه خواهد بود، و آنها در مورد آنچه می خواهند در پلتفرم تجربه کنند، حرف آخر را خواهند زد.

Leave a comment