صرافی رمزارز Huobi در حال انحلال شعبه خود در چین است!

IMG_20210727_205149_376

 موسسان Huobi Group و OK Group هر دو در حال انحلال نهادهای چینی خود هستند.
این امر تأثیری بر سرویس دهی آنها در صرافی‌های  Huobi و OKEx نخواهد داشت زیرا دو سال قبل مشاغل مربوطه را به خارج از چین منتقل کرده اند.
بنیانگذران اعلام کرده اند که “صرافی متعهد به فرآیند جهانی سازی خود است و همچنان به استخدام کارمندان کشورهای مختلف در جهان ادامه می دهد.”

Related Posts

Leave a comment