مقامات فدرال رزرو از معامله اوراق قرضه، سهام و ارزهای دیجیتال منع شدند.

photo_2022-02-19_12-34-11

از اول ماه مه، مقامات فدرال رزرو نمی توانند سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال را معامله کنند.چند ماه پس از معرفی اولین پیش‌نویس با هدف منع مقامات فدرال رزرو از داشتن دارایی‌های خاص، کمیته بازار آزاد فدرال سیاست‌گذار این سند را برای گنجاندن ارزهای دیجیتال به روز کرد.

گزارش‌هایی در سال گذشته منتشر شد که مدعی شدند تعداد زیادی از کارمندان ارشد فدرال رزرو سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار املاک و مستغلات را در سال 2020 معامله کردند، اندکی قبل از اینکه بانک مرکزی سیاست‌های خاص ناشی از COVID-19 را اعمال کند که بر بازار تأثیر گذاشت.
برخی از سیاستگذاران پس از افشاگری ها استعفا دادند، اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اصرار داشت که نهاد پولی باید قوانین جدیدی را در این زمینه اعمال کند. به این ترتیب، کمیته بازار آزاد فدرال در ماه اکتبر قوانینی را پیشنهاد کرد که مقامات ارشد بانک را از تعامل با دارایی های فوق منع می کرد.
فدرال رزرو در آخرین اصلاحیه ای که در روز جمعه ارائه شد، که قبلاً رسمی شده است، قدمی فراتر برداشت. اکثر قوانین زیر از اول ماه مه اعمال خواهند شد.
در این بیانیه آمده است که مقامات ارشد از خرید سهام فردی یا وجوهی که بخش های تجاری را ردیابی می کنند، منع خواهند شد. آنها همچنین نمی توانند در اوراق قرضه، کالاها، ارزهای خارجی، سایر اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند. شایان ذکر است که دارایی های دیجیتال در پیش نویس اول ذکر نشده است.
مقررات جدید همچنین به این معنی است که مقامات دارای موقعیت در بازار یک سال فرصت دارند تا از موارد ممنوعه خلاص شوند.
از اول ژوئیه، مقامات ارشد تحت پوشش قوانین جدید باید 45 روز قبل از هرگونه خرید مجاز اطلاع دهند و باید حداقل یک سال آن دارایی ها را حفظ کنند.

Related Posts

Leave a comment