نامزد پیشنهادی بایدن برای وزارت خزانه داری تنظیم مقررات رمزنگاری را در اولویت قرار می دهد!

IMG_20210623_214729_687

برایان نلسون گفت: “اگر من تأیید شوم ، اجرای این قانون را از جمله مقررات جدید پیرامون ارز رمزپایه در اولویت قرار خواهم داد.”
همچنینPayPal و Visa از جمله چندین سرمایه گذار اصلی هستند که در بودجه 300 میلیون دلاری Blockchain Capital مشارکت داشته اند.
وBlockchain Capital در انتشار روز سه شنبه ، اعلام کرد که Blockchain Capital V LP بسته شده است.
طبق این گزارش ، صندوق V با 300 میلیون دلار سقوط در بسیاری از سرمایه گذاران از جمله موقوفات دانشگاه ، دفاتر خانواده و صندوق های بازنشستگی مشارکت در جمع آوری سرمایه است.
به عنوان بخشی از اعلامیه ، Blockchain Capital اظهار داشت که PayPal ، Visa و برخی دیگر از سرمایه گذاران Fund V در برنامه مشارکت استراتژیک شرکت شرکت خواهند کرد.

Related Posts

Leave a comment