کمپانی FTX.US پلتفرم معاملات مشتقه Crypto LedgerX مورد تایید CFTC را دریافت می کند.

IMG_20210901_120542_702

کمپانی FTX.US، صرافی  FTX در ایالات متحده، شرکت مادر پشت صرافی مشتقات رمزنگاری LedgerX را خریداری کرده است. این خرید می تواند باعث شود که FTX.US خدمات مشتقه رمزنگاری شده را برای مشتریان آمریکایی ارائه دهد. جزئیات بودجه خرید توسط شرکت فاش نشده است، اما گفته می شود که قرارداد در اکتبر امسال بسته می شود.

Related Posts

Leave a comment