کمک به افغانستان:در حال حاضر سازمان‌ها، کمک‌های رمزارزی را می پذیرند.

IMG_20210821_190324_002

در شرایطی که مناطق پرجعیت افغانستان توسط طالبان در حال تصرف می باشد، هزاران افغان در کشورهای مختلف به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند و بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی کمک های رمزارزی را می پذیرند.
اگر افغان ها از ترس آنچه که طالبان اکنون در کنترل خود دارند ، از خانه خود فرار می کنند یا در حال فرار هستند، سازمان هایی که به پناهندگان و کسانی که در محل هستند کمک می کنند و این جمله را بیان کرده اند: افغان هایی که به کشورهای دیگر می روند، اغلب به کمک های مالی نیاز دارند.
موسسه Hearts & Homes for Refugees ، یک موسسه غیرانتفاعی در نیویورک ، خواستار کمک های مالی برای کمک به تقریباً 20000 افغانستانی است که هنوز در این کشور هستند و منتظر مقامات ایالات متحده هستند تا ویزای مهاجران ویژه را پردازش کنند. این گروه امیدوار است سرمایه کافی برای انتقال خانواده های افغان به شهرستان وستچستر(Westchester ) جمع آوری کند و در حال حاضر بیت کوین (BTC) ، اتر (ETH) ، بیت کوین کش (BCH) ، لایت کوین (LTC) ، زیکش (ZEC) ، دلار جمینای (GUSD) را می پذیرد.

Leave a comment