کمیسر Pierce به Sec پیشنهاد می‌کند تا با مشاغل رمز‌نگاری برای ایجاد چارچوب معقول همکاری کند.

IMG_20211022_122327_474

کمیسر پیرس که به مادر کریپتو معروف شده است به دلیل همکاری نکردن با مشاغل رمز‌نگاری در ایجاد چارچوب منطقی برای قوانین اوراق بهادار، به Sec حمله کرد. پیرس روز چهارشنبه در کنفرانس Tech live وال استریت ژورنال صحبت کرد و به انتقاد از Gary Gensler رئیس Sec در مورد مواضع ضد رمز‌ارز‌ها پرداخت.
 علاوه بر این پیرس پیشنهاد داد که کمیسیون باید با توجه به رشد اجتناب ناپذیر این صنعت غیرمتمرکز، سیستم همکاری با شرکت‌های رمزنگاری را رمزگشایی کند. کمیسر بیان کرد که هرچه زودتر قانونگذاران اهمیت رمز‌نگاری را درک کنند، آینده قابل پیش‌بینی‌تری برای بازار‌های مالی کشور‌ها رقم خواهد خورد.

Related Posts

Leave a comment