5 باید و نباید معامله‌گری در سال 2022 از نظر  Cointelegraph.

photo_2021-12-29_01-10-14

کوین تلگراف به تازگی 5 تکنیک ساده و مهم را که معامله گران با توجه به آن می‌توانند در سال 2022 برشمرده است که به شرح زیر می‌باشد:

خودداری از برداشت پول در بازه‌ی کمتر از ۲ سال

 به اعتقاد Cointelegraph معامله‌گران هرگز نباید تمام سرمایه خود را در بازار ارز‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند که مجبور به برداشت وجه در مدتی کمتر از 2 سال باشند.

خرید متوازن و همیشگی

طبق پیشنهاد این خبرگزاری، معامله گران برای دوری از هیجانات بازار از جمله FOMO بهتر است که به مقدار ثابت و هفتگی خرید‌های خود را انجام دهند.

اجتناب از استفاده از اندیکاتور‌های مختلف

استفاده از اندیکاتور‌های مختلف و زیاد بدون توجه به کارایی هرکدام می‌تواند منجر به تحلیل غلط شود.

 تشخیص به موقع زمان دور بودن از بازار

 به اعتقاد این پایگاه خبری، زمانی که چند معامله با نتیجه نامطلوب توسط یک معامله‌گر انجام می‌گیرد بهتر است که برای مدتی این معامله گر از شرایط بازار به دور باشد.

اجتناب از فروش دارایی‌های ارزشمند

معامله‌گران باید از فروش دارایی‌هایی که ممکن است در بلند مدت سود‌های چند صد درصدی داشته باشند، اجتناب کنند.

Leave a comment