ثبت نام

قیمت فعلی Fantom $2.130 می‌باشد.

تحت نظر
قیمت لحظه‌ای Fantom

fantom Fantom (FTM)

$۲.۱۳۰
قیمت هر واحد: ۶۲,۸۳۵ تومان
قیمت دلار سنا: ۲۹۵۰۰ تومان
مقدار تغییر در ۲۴ ساعت اخیر:
-۰.۷۹%
حجم بازارمعاملات روزانهسکه در گردش
$۵.۴۰
میلیارد دلار
$۴۵۰.۹۷
میلیارد دلار
۲.۵۴
میلیارد دلار
FTM

قیمت فعلی Fantom معادل $۲.۱۳۰ با حجم بازار $۵.۴۰

میلیارد دلار
می‌باشد. این قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۰.۷۹% درصد افزایش یافته است.

FANTOM is a new DAG based Smart Contract platform that intends to solve the scalability issues of existing public distributed ledger technologies.The platform intends to distinguish itself from the traditional block ledger-based storage infrastructure by attempting to employ an improved version of existing DAG-based pro-tocols. The FANTOM platform adopts a new protocol known as the “Lachesis Protocol” to maintain consensus. This protocol is intended to be integrated into the Fantom OPERA Chain. The aim is to allow applications built on top of the FANTOM OPERA Chain to enjoy instant transactions and near zero transaction costs for all users.The mission of FANTOM is to provide compatibility between all transaction bodies around the world, and create an ecosystem which allows real-time transactions and data sharing with low cost.

در حال لود دیتا
لطفاً، منتظر بمانید در حال دریافت داده‌های نمودار
تاریخ قیمت معاملات روزانه حجم بازار
# تبادل جفت کردن قیمت حجم (۲۴ ساعت) به روز شده
بارگذاری دیدگاه‌های فیسبوک

تبدیل ساعت و تاریخ

Choose Date & Time:
- :
From Timezone:
To Timezone:
Converted Time:

مارا دنبال کنید

  • Twitter
  • telegram
  • inestagram

ساعت جهانی

  • USA/New York
  • UK/London
  • UTC
  • IRN/Tehran