بیت کوین،برزیل،اخباررمز ارزها،ارزدشت،لایحه بیت کوین