شمع ژاپنی،بیت کوین،کندل، کندل شناسی،کندل استیک،آموزش تکنیکال،ارز دشت،

شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟